Alte proiecte / cooperari

Proiecte cooperare – submasura 19.3 Componenta A

1.

Titlu Proiect: Resurse locale pentru turism – Vizită pregătitoare
Parteneri proiect Asociația Grupul de acțiune Locală Clisura Dunării

– România

Asociația Grupul de acțiune Locală Lunca Jiului

– Câmpia Desnățuiului” – România

Asociația Grupul de acțiune Local Țara Vrancei

– România

Asociația Cederna Garalur – Spania

Loc Implementare a proiectului Vizita pregătitoare pe teritoriul GAL Clisura Dunării

– România

Vizită pregătitoare pe teritoriul Asociației Cerna Garalur

– Spania

Bugetul proiectului Valoarea totală a proiectului este de 5.000 euro,

din care 5.000 euro reprezintă finanțarea

nerambursabilă.

Perioada de implementare 19.02.2019 – 19.05.2019
Stadiu FINALIZAT

Descriere Proiect:

”Resurse locale pentru turism- Vizită pregătitoare” este un proiect care vizează inițierea unei cooperări în vederea schimbului de experiență între partenerii GAL și liderii locali implicați în turism și în activități locale pentru stimularea învățării comune privind utilizarea resurselor locale ca factor principal de dezvoltare economică a zonei – focusat fiind pe zona turismului. Acest proiect intenționează cooperarea în următoarele domenii:

 1. Stimularea asocierii și promovarea grupurilor de producători existente la nivel local;
 2. Identificarea de produse locale cu potențial de a deveni produse specifice zonei și promovarea acestora;
 3. Identificarea moștenirii locale culturale care poate deveni factor de dezvoltare pentru turism- inclusiv susținerea de evenimente culturale locale;
 4. Inițierea de lanțuri scurte pentru producătorii locali din regiunile vizate- în special prin crearea de oportunități de vânzare către turiști.

Obiective proiect:

Obiectivele proiectului sunt organizate in 3 etape mari:

 1. Câștig de valori și schimb de experiență în domeniul turismului privind modul de alocare și utilizare a resurselor locale;
 2. Realizarea a minim 2 comunicări Skype pentru pregătirea proiectului cu participarea echipelor GAL
 3. Realizarea vizitei pregătitoare în Clisura Dunării unde vor fi vizite și la obiectivele turistice considerate de succes care vor fi descrise pentru a putea aplica anumite valori culturale/turistice pe teritoriul local.
 4. Realizarea vizitei pregătitoare în Spania de către toți cei 3 parteneri GAL români pe teritoriul Asociației Cederna Garalur cu scopul finalizării unui draft al proiectului de cooperare și semnării acordului de parteneriat pentru implementarea acestuia.
 5. Realizarea unui raport de evaluare al vizitei pregătitoare.

Rezultate proiect:

 1. Planificarea vizitelor pregătitoare a fost realizată prin comunicare on-line între parteneri. Astfel prin schimbul de email-uri s-au stabilit programul de lucru și detaliile vizitelor, precum și rolurile asumate de parteneri în organizarea vizitelor.
 1. Întâlnire pregătitoare pe teritoriul GAL Clisura Dunării, în localitatea Eșelnița, jud. Mehedinți în perioada 01.03.2019-03.03.2019. Prin această activitate s-a stabilit o listă de domenii și acțiuni de interes ale partenerilor români pentru proiectul de cooperare și o strategie de lucru pentru acest proiect.

Drept urmare s-au stabilit următoarele teme de cooperare: meșteșuguri, obiceiuri si tradiții locale, promovare turistica, market rural online.

 1. Vizită pregătitoare desfășurată în perioada 08.04.2019-12.04.2019 la sediul partenerului GAL din Spania Cederna Garalur, respectiv în Ansoain, iar vizitele, în zona munților Pirinei, pentru a vedea rezultatele proiectelor implementate de acest GAL prin programul LEADER, care astăzi contribuie la dezvoltarea turismul rural.

Rezultatul acestei întâlniri a fost stabilirea a doua teme de cooperare în cadrul unui proiect comun depus pe componenta B din submăsura 19.3:

– Turismul rural, în scopul reducerii depopulării în spațiul rural;

– Forme de cooperare – ca modalități de bune practici.

 1. Raportul de evaluare al vizitei pregătitoare este prezentul Raport de activitate.

În urma acestui proiect, GAL Țara Vrancei a căpătat mai multă experiență în aria turismului (promovarea turismului local, importanța meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor locale în promovarea turismului), experiență care a transmis-o mai departe factorilor locali ai teritoriului acestui GAL. Mai mult decât atât, a fost realizat și un schimb de valori și idei cu privire la turism rural, care treptat sunt aplicate pe teritoriul local (market rural online, promovarea meșteșugurilor locale)

 

2.

Titlu Proiect: Ziua Regiunii – Vizită pregătitoare
Numele Beneficiarului Asociația Grupul de acțiune Local Țara Vrancei

– România

 

Parteneri proiect

Dumfries & Galloway LEADER Local Action Group

– Scoția

Loc Implementare a proiectului Vizită pregătitoare pe teritoriul Asociației

GAL Dumfries & Galloway – Scoția

Bugetul proiectului Valoarea totală a proiectului este de 4.954 euro,

din care 4.954 euro reprezintă finanțarea

nerambursabilă.

Perioada de implementare 19.02.2019- 19.05.2019
Stadiu FINALIZAT

 

Descriere proiect:

Proiectul ”ZIUA REGIUNII- Vizită pregătitoare” își propune inițierea unei cooperări în vederea schimbului de experiență între parteneri pe tema ”ZIUA REGIUNII/ DAY OF THE REGION” prin care se poate realiza un transfer de cunoștințe, activități de educație și formare, branding teritorial, utilizând resursele locale din teritoriul GAL ca factor principal de dezvoltare economică, turistică, socială și culturală a zonei.

Tema principală urmărește organizarea unui eveniment local condus de comunitate în teritoriul fiecărui GAL prin implicarea comunității și a resurselor locale, urmărind principul LEADER ”de jos în sus”. Prin schimbul de experiență si vizitarea evenimentelor organizate de fiecare partener în teritoriul său, se vor putea împărtăși cunoștințe și se poate evalua impactul, turistic, social și cultural al unui eveniment organizat de comunitatea locala pentru promovarea identității și moștenirii teritoriului GAL.

Obiective proiect:

 1. Pregătirea și realizarea comunicării online între parteneri pentru planificarea vizitei pregătitoare.
 2. Realizarea planului de activități al proiectului.
 3. Realizarea vizitei pregătitoare a partenerului GAL Țara Vrancei in teritoriul GAL-ului din Scoția cu scopul de a căpăta mai multa experiență în domeniul cooperării și pentru a face un schimb de valori si cunoștințe care pot îmbunătăți modul de funcționare a teritoriului GAL Țara Vrancei.
 4. Depunerea Raportului de evaluare activitate.

Rezultate proiect

 1. Vizită pregătitoare derulată în perioada 21 – 24 martie 2019 în teritoriul GAL Dumfries & Galloway la care au participat membrii ai echipei tehnice GAL Țara Vrancei.
 1. Două întâlniri/ateliere de lucru cu reprezentanți ai comunităților locale din teritoriul GAL Dumfries & Galloway, după cum urmează:
 1. a) întâlnire de lucru la Robert Burns Centre Film Theatre din Dumfries, Scoția cu reprezentanți ai comunităților locale din teritoriul GAL scoțian care au participat la evenimentul ”Ziua Regiunii/Day of the Region” din ultimii ani.
 1. b) întâlnire de lucru la Annandale Sailing Club din Lochmaben cu reprezentanții clubului local de navigație, care au prezentat modul în care clubul lor s-a implicat în evenimentul anual ”Ziua Regiunii/Day of the Region”, aducând plusvaloare și diversitate pentru turiștii participanți la eveniment.
 1. Două vizite pe teren (on-site) în comunitățile din teritoriul GAL Dumfries & Galloway, după cum urmează:
 1. a) vizită pe teren la Annandale Distillery din Annan.

Această locație, o distilerie înființată în 1836 și închisă în 1924, a fost readusă în actualitate în anul 2007 și cu sprijinul GAL-ului Dumfries & Galloway. Astăzi această distilerie, pe lângă activitatea sa de bază, are un restaurant, un magazin, organizează tururi turistice și evenimente, fiind un exemplu de investiție ce sprijină turismul în teritoriul GAL utilizând o resursă locală.

 1. b) vizită pe teren la centrul The Usual Place din Dumfries. Această locație este un proiect al comunității locale din Dumfries prin care se asigură locuri de muncă și posibilități de dezvoltare și învățare pentru persoanele cu nevoi speciale, în special tineri, fiind un alt demers finanțat și prin GAL-ul Dumfries & Galloway.
 1. Raportul de evaluare activitate a fost depus pentru avizare după finalizarea acțiunilor proiectului.

Aceste vizite și întâlniri de lucru au contribuit la îmbunătățirea modului de promovare a culturii locale GAL Țara Vrancei, s-au creat noi idei și perspective în ceea ce privește  utilizarea resurselor locale pentru sprijinirea turismului rural din teritoriul GAL, s-a realizat un schimb de valori culturale între cele două GAL-uri partenere. De asemenea, prin acest schimb de experiență, GAL Țara Vrancei a dobândit cunoștințe cu privire la dezvoltarea teritorială din punct de vedere cultural și turistic prin transfer de informații și idei cetățenilor din teritoriul GAL.

Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.