Proiecte finantate

Proiecte finanțate și finalizate în Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 GAL Țara Vrancei:

Măsura M1/1C ”Încurajarea transferului de cunoștințe”

Titlu Proiect: Transferul de cunoștințe către persoanele ce-și desfășoară activitatea în sectorul agricol, silvic, alimentar, gestionari de terenuri, angajați ai IMM-urilor, din ruralul  ariei de operare a GAL Țara Vrancei.
Denumire Beneficiar Federația Agricultorilor de Munte ”Dorna”
Loc Implementare a proiectului Teritoriu GAL Țara Vrancei
Bugetul proiectului Valoarea totală a proiectului este de 18.859,17 euro, din care 18.859,17 euro reprezintă finanțarea nerambursabilă GAL.
Perioada de implementare Februarie 2018 – Octombrie 2018
Stadiu FINALIZAT

Descriere Proiect: Proiectul a avut scopul de a facilita accesul fermierilor la informații și cunoștințe care vor contribui la dezvoltarea abilităților în sectorul agricol, adaptarea de practici agricole prietenoase cu mediul, gestionarea riscurilor la care sunt expuse exploatațiile și, totodată, care vor asigura un management eficient și profesionist al exploatațiilor. Principalele activități au fost:

1.Identificarea persoanelor ce urmează a fi informate, menționate în ghidul măsurii M1/1C Încurajarea transferului de cunoștințe din cele 15 localități acoperite de GAL Țara Vrancei;

2. Identificarea locațiilor potrivite pentru desfășurarea activității de furnizare teoretică a transferului de cunoștințe (realizarea de suporturi de curs, realizarea schimbului de experiență în regiunile N-E și Centru).

Obiective proiect:

 1. Facilitarea accesului fermierilor tineri la informații și cunoștințe care vor contribui la dezvoltarea abilităților în sectorul public
 2. Adoptarea de practici agricole prietenoase cu mediul
 3. Gestionarea riscurilor la care sunt expuse exploatațiile și, totodată, care vor asigura un management eficient și profesionist al exploatațiilor.

Rezultate proiect:

 1. A fost instruit un număr de 60 de participanți;
 2. Au fost transferate participanților informații și cunoștințe privind dezvoltarea abilităților în domeniul agricol;
 3. Gestionarea riscurilor la care sunt expuse exploatațiile și, totodată, care vor asigura un management eficient și profesionist al exploatațiilor de către participanți.

Măsura 3/6A ”Investiții în activități non-agricole”

Titlu Proiect: Înființare servicii turistice de agrement în cadrul Bedramicip SRL
Denumire Beneficiar Bedramicip SRL
Loc Implementare a proiectului Sat Podu Nărujei, Comuna Năruja, Județul Vrancea
Bugetul proiectului Valoarea totală a proiectului este de 25.832 euro, din care 22.843 euro reprezintă finanțarea nerambursabilă GAL.
Perioada de implementare Ianuarie 2019 – Septembrie 2019
Stadiu FINALIZAT

Descriere proiect: Proiectul a avut drept scop dezvoltarea activității deja existente în domeniul turismului prin desfășurarea unei activități noi, respectiv activitate de agrement. Prin acest proiect, beneficiarul a urmărit creșterea competitivității pe piața locală și regională în domeniul turismului prin construcția unei tiroliane, amenajarea unui loc de joacă pentru copii și crearea a cel puțin unui loc de muncă.

Obiectivele proiectului:

 1. Dezvoltarea Bedramicip SRL prin construcția unei tiroliane și amenajarea unui loc de joacă pentru copii
 2. Dezvoltarea structurii de personal a Bedramicip SRL prin angajarea unei persoane.

Rezultate:

 1. O activitate non-agricolă dezvoltată
 2. Au fost create 2 locuri de muncă
 3. A fost construită o tiroliană și s-a amanejat un loc de joacă pentru copii cu scopul a oferi facilități de agrement
 4. Creșterea competitivității pe plan local și regional

 

Titlu Proiect: Modernizarea societății  Forest Company SRL prin dotare cu utilaje de tâmplărie
Denumire Beneficiar Forest Company SRL
Loc Implementare a proiectului Sat Paltin, comuna Paltin, județul Vrancea
Bugetul proiectului Valoarea contractului de finanțare este de 61.111 euro, din care 55.000 euro reprezintă sprijinul financiar nerambursabil GAL.
Perioada de implementare Noiembrie 2018 – Octombrie 2019
Stadiu FINALIZAT

Descriere proiect: Prezentul proiect urmărește diversificarea activității deja existentă a societății în domeniul non agricol și dezvoltarea acesteia prin modernizare cu utilaje a unui atelier de tâmplărie și desfășurarea de noi activități de prelucrare a lemnului. Prin acest proiect, beneficiarul urmărește nu doar dezvoltarea internă a societății, ci și dezvoltarea economiei prin creșterea numărului de întreprinderi din sectorul non agricol pe plan local . De asemenea, proiectul contribuie la reducerea gradului de sărăcie din spațiul rural prin crearea unor noi locuri de muncă.

Obiectivele Proiectului:

 1. Diversificarea activității deja existente a societății și modernizarea acesteia prin înființarea unui atelier de tâmplărie în Sat Paltin, Comuna Paltin, județul Vrancea prin dotarea unui spațiu deja existent pentru a furniza produse de tâmplărie.

Rezultate:

 1. O activitate non-agricolă dezvoltată;
 2. Prin proiect au fost create 2 locuri de muncă;
 3. Au fost achiziționate utilaje necesare activității de tâmplărie: mașină industrială de rindiluit pe 4 fețe, mașină combinată de tâmplărie, circular multilamă, accesorii necesare mașinilor achiziționate;
 4. Creșterea numărului de întreprinderi cu activitate non-agricolă pe plan local.

 

Măsura M4/6B – „Dezvoltarea Satelor”

Titlu Proiect: Dotare cu utilaje, Comuna Birsesti, Județul Vrancea
Denumire Beneficiar Comuna Bîrsești
Loc Implementare a proiectului Sat Bîrsești, comuna Bîrsești, județul Vrancea
Bugetul proiectului Valoarea contractului de finanțare este de 55.950 euro, din care 55.950 euro reprezintă sprijinul financiar nerambursabil GAL.
Perioada de implementare Iunie 2018 – Februarie 2020
Stadiu FINALIZAT

Descriere proiect: Proiectul a avut drept scop achiziționarea unui tractor dotat cu încărcător frontal, lamă de zăpadă, remorcă monoaxa, retroexcavator și mașină de tocat resturi vegetare care vor deservi Serviciul Public de Salubrizare al comunei Bîrsești. Achiziționarea utilajelor specificate mai devreme asigură buna funcționare a serviciului pe raza administrativ teritorială a comunei Bîrsești. De asemenea, prin acest proiect se creează și un loc de muncă pe teritoriul GAL Țara Vrancei.

Obiective:

 1. Îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază pentru populația comunei Bîrsești, județul Vrancea prin achiziționarea de utilaje cu accesoriile aferente pentru buna funcționare a serviciului de salubritate al comunei.
 2. Creșterea calității serviciilor oferite în Comuna Bîrsești prin achiziționarea unor utilaje folosite pentru buna funcționare a serviciului de salubritate al comunei.

Rezultate:

 1. Crearea unui nou loc de muncă pe teritoriul GAL Țara Vrancei;

2. Au fost achiziționate utilaje specifice care contribuie la buna funcționare a serviciului de salubritate al comunei: tractor dotat cu încărcător frontal, lamă de zăpadă, remorcă monoaxa; retroexcavator; mașină de tocat resturi vegetare.

 

Titlu Proiect: Dotare cu utilaje, Comuna Năruja, Județul Vrancea
Denumire Beneficiar Comuna Năruja
Loc Implementare a proiectului Sat Năruja, comuna Năruja, județul Vrancea
Bugetul proiectului Valoarea contractului de finanțare este de 59.000 euro, din care 59.000 euro reprezintă sprijinul financiar nerambursabil GAL.
Perioada de implementare Iulie 2018 – Octombrie 2019
Stadiu FINALIZAT

Descriere proiect: Prin acest proiect s-a urmărit achiziționarea unui buldoexcavator care va deservi Serviciul Voluntar de urgență din cadrul Primăriei Năruja, fiind o primă dotare cu utilaje de acest specific al acestui serviciu. De asemenea, prin proiect se va crea și un nou loc de muncă.

Obiective:

 1. Dotarea Serviciului Voluntar de urgență cu un buldoexcavator;
 2. Imbunătățirea situației sociale și economice a locuitorilor din comuna Năruja, prin dotarea corespunzătoare și eficientă a Serviciului public local de situații de urgență prin asigurarea unui climat de siguranță.

Rezultate:

 1. Crearea unui loc de muncă;
 2. Achiziționarea unui buldoexcavator;
 3. Crearea unui climat de siguranță în comună prin dotarea corespunzătoare a Serviciului Public Local de situații de Urgență.

 

Titlu Proiect: Dotare cu autospecială serviciu voluntar pentru situații de urgență, Comuna Negrilești, Județul Vrancea
Denumire Beneficiar Comuna Negrilești
Loc Implementare a proiectului Sat Negrilești, comuna Negrilești, județul Vrancea
Bugetul proiectului Valoarea contractului de finanțare este de 58.935 euro, din care 58.935 euro reprezintă sprijinul financiar nerambursabil GAL.
Perioada de implementare Iunie 2018 – Februarie 2020
Stadiu FINALIZAT

Descriere proiect: Proiectul are drept scop achiziționarea unei autospeciale cu accesoriile aferente, care vor deservii Serviciul Voluntar de urgență al comunei Negrilești, județul Vrancei. Fiind o primă dotare cu utilaje de acest specific al acestui serviciu și crearea unui loc de muncă care va deservii echipamentele de intervenție.

Obiective:

 1. Achiziționarea unei autospeciale cu accesorii pentru Serviciul Voluntar de Urgență al comunei Negrilești, Județul Vrancea.

Rezultate:

 1. A fost creat un loc de muncă pe teritoriul GAL Țara Vrancei
 2. S-a achiziționat o unei autospecială cu accesorii pentru Serviciul Voluntar de Urgență al comunei Negrilești, Județul Vrancea.
Titlu Proiect: Dotare cu buldoexcavator, Comuna Paltin, Județul Vrancea
Denumire Beneficiar Comuna Paltin
Loc Implementare a proiectului Sat Paltin, comuna Paltin, județul Vrancea
Bugetul proiectului Valoarea contractului de finanțare este de 59.000 euro, din care 59.000 euro reprezintă sprijinul financiar nerambursabil.
Perioada de implementare August 2018 – Mai 2020
Stadiu FINALIZAT

Descriere proiect: Scopul proiectului este de a achiziționa un buldoexcavator cu echipamentele auxiliare specifice în vederea dotării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Paltin, pentru a mări productivitatea muncii prin utilizarea de tehnologii performante.

Obiective:

 1. Îmbunătățirea calității serviciilor locale de baza oferite comunei Paltin.
 2. Achiziționarea unui buldoexcavator si a echipamentelor aferente utilajului.

Rezultate:

Achiziționarea unui buldoexacavator cu accesoriile aferente pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Paltin, Jud. Vrancea.

 

Titlu Proiect: Dotare cu utilaje, Comuna Păulești, Județul Vrancea
Denumire Beneficiar Comuna Păulești
Loc Implementare a proiectului Sat Păulești, comuna Păulești, județul Vrancea
Bugetul proiectului Valoarea contractului de finanțare este de 151.987,00 euro, din care 151.987,00 euro reprezintă sprijinul financiar nerambursabil.
Perioada de implementare Iunie 2018 – Mai 2020
Stadiu FINALIZAT

Descriere Proiect: Prin acest proiect s-a urmărit achiziționarea unei auto-utilitară multifuncțională 4×4 cu accesorii și utilaj mobil pentru situații de urgență cu accesorii, care vor deservii Serviciului Voluntar de Urgență al comunei Păulești, Județul Vrancea, fiind o primă dotare cu utilaje de acest specific al acestui serviciu.

Fiind o primă dotare cu utilaje de acest specific al acestui serviciu se va realiza și crearea unui loc de muncă care va deservii echipamentele de intervenție.

Obiective:

 1. Achiziționarea unei auto-utilitară multifuncțională 4×4 cu accesorii și a unui utilaj mobil pentru buna funcționare a Serviciului Voluntar de Urgență al comunei Păulești.

Rezultate:

 1. A fost creat un loc de muncă pe teritoriul GAL Țara Vrancei
 2. Achiziționarea unei auto-utilitară multifuncțională 4×4 cu accesorii și a unui utilaj mobil pentru Serviciul Voluntar din comuna Păulești.
Pentru informatii despre alte programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. ec.europa.eu/romania
Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web www.tara-vrancei.ro. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.